• Cyfrowe pieniądze
    w rozproszonym rejestrze

Jak to działa?

Zapisaliśmy transakcje finansowe z użyciem narodowych walut w rozproszonym rejestrze. Rozproszony rejestr (lub rozproszona księga główna) to baza danych aktywów, która może być współdzielona przez sieć wielu osób, firm czy instytucji. W odróżnieniu od centralnie administrowanych i przechowywanych ksiąg tradycyjnych, w naszej sieci wszyscy uczestnicy dysponują własnym egzemplarzem księgi. To rozwiązanie eliminuje potrzebę utrzymywania kosztownej infrastruktury IT i gwarantuje wiarygodność zapisu transakcji – nawet przy próbie manipulacji danymi w jednej kopii, pozostałe zachowają poprawną informację. Rozproszony rejestr nie wymaga więc centralnych serwerów, zapewnia lepszą optymalizację kosztów, skalowalność i bezpieczeństwo.

Dane w rozproszonym rejestrze Billon są przechowywane w postaci sekwencji blockchain. Blockchain to typ bazy danych, w której dane zapisane są w postaci następujących po sobie bloków. Każdy nowy blok zawiera zaszyfrowane odwołanie do poprzedniego, przez co nie ma możliwości zmiany treści bloku bez modyfikacji wszystkich po nim następujących. Transakcje dokonywane z użyciem technologii blockchain są więc praktycznie odporne na podrobienie, wiarygodne i nieodwracalne.

Blockchain jest często kojarzony z bitcoinem – znaną i kontrowersyjną krypto walutą. Billon opracował ulepszoną architekturę blockchain, która działa na podobnej zasadzie, ale jest szybsza, lepiej skalowalna i używa regulowanych walut.

Czym są cyfrowe pieniądze?

Weźmy na przykład Twoją ulubioną piosenkę. Może ona być zapisana na fizycznym nośniku: płycie CD, winylu lub kasecie. Może być również puszczana w radiu, ściągnięta jako plik mp3 lub odsłuchana w serwisie streamingowym. Jest to jednak wciąż ta sama, Twoja ulubiona piosenka.

Pieniądze działają na takiej samej zasadzie. Mogą być użyte w formie fizycznej – jako monety i banknoty. Mogą być także przechowywane na zewnętrznym serwerze w banku lub ściągnięte w postaci pliku na Twoje urządzenie. Ta ostatnia forma to pieniądz cyfrowy.

Używanie pieniądza cyfrowego w Unii Europejskiej reguluje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością. Zgodnie z nią, pieniądz cyfrowy jest prawnym środkiem płatniczym, który może być wydawany przez banki i inne instytucje finansowe. Można go używać tak samo jak gotówki i środków na rachunku bankowym.

Billon opracował technologię, która umożliwia przechowywanie cyfrowych pieniędzy jako zaszyfrowanych plików na urządzeniach elektronicznych lub w chmurze. Każdy plik z wartością pieniężną zawiera własny numer seryjny, nominał, oznaczenie waluty, identyfikator banku-wydawcy oraz warstwę cyfrowych znaków wodnych i podpisów. Pliki są podpisywane zarówno kluczami RSA, jak również podpisami na bazie krzywych eliptycznych za pomocą sprzętowych modułów kryptograficznych banku. Taki plik to cyfrowy odpowiednik papierowego banknotu.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo klientów jest dla nas priorytetem, dlatego wprowadziliśmy trzy niezależne od siebie mechanizmy kryptograficzne do obsługi transakcji i podpisów cyfrowych: klucze RSA, forward secure oraz krzywe eliptyczne. W efekcie każdy plik jest kodowany w inny, losowy sposób, niezależny od aplikacji, a równocześnie pozwalający na zweryfikowanie jego autentyczności. Jednoczesne złamanie tych trzech systemów jest praktycznie niewykonalne.

Dodatkowo środki przechowywane w aplikacji Billon oraz wszystkie wrażliwe dane przesyłane przez internet są zaszyfrowane za pomocą algorytmu symetrycznego AES. Nie przechowujemy haseł ani kodów PIN. Nawet jeśli urządzenie zostanie skradzione, złodziej, który nie zna hasła użytkownika, nie jest w stanie uzyskać dostępu do pieniędzy.