Pytania i odpowiedzi

lupa
O Billon i technologii
Czym jest Billon?

Billon to firma z branży fintech, która stworzyła przełomową platformę płatności elektronicznych z wykorzystaniem rozproszonej księgi głównej do wymiany regulowanych walut. Stworzyliśmy ekosystem własnych rozwiązań mobilnych i desktopowych. Udostępniamy też naszą technologię firmom partnerskim do wykorzystania w ich rozwiązaniach IT.

Czym jest rozproszony rejestr?
Rozproszony rejestr (lub rozproszona księga główna) to baza danych aktywów, która może być współdzielona przez sieć wielu osób, firm, czy instytucji. W odróżnieniu od centralnie administrowanych i przechowywanych rejestrów tradycyjnych, w takiej sieci wszyscy jej uczestnicy dysponują własnym egzemplarzem księgi. To rozwiązanie eliminuje potrzebę utrzymywania kosztownej infrastruktury IT. Gwarantuje również wiarygodność zapisu transakcji – nawet przy próbie manipulacji danymi w jednej kopii pozostałe zachowają poprawną informację. W rozproszonym rejestrze można dzisiaj zapisać niemal wszystkie dane. Dlatego zdecydowaliśmy się wykorzystać tę technologię do obsługi transakcji finansowych.
Czym jest blockchain?

Blockchain to typ bazy danych, w której dane zapisane są w postaci następujących po sobie bloków. Każdy nowy blok zawiera zaszyfrowane odwołanie do poprzedniego, przez co nie ma możliwości zmiany treści bloku bez modyfikacji wszystkich po nim następujących. Transakcje dokonywane z użyciem technologii blockchain są więc praktycznie odporne na podrobienie, wiarygodne i nieodwracalne.Więcej informacji na temat blockchaina możesz znaleźć w „Leksykonie pojęć na temat technologii blockchain i kryptowalut”, wydanym przez Ministerstwo Cyfryzacji: https://mc.gov.pl/files/leksykon_pojec_na_temat_technologii_blockchain_i_kryptowalut.pdf

Czym są regulowane waluty?

Regulowane waluty, takie jak złotówka, euro, czy dolar, to waluty emitowane przez banki centralne i uznawane jako legalne środki płatnicze. Billon używa regulowanych walut, aby spełnić wymogi prawne oraz zwiększyć zaufanie do transakcji.

Czy używacie bitcoinów?

Nie używamy bitcoinów, ani innych kryptowalut. Stosujemy waluty emitowane przez banki centralne, takie jak złotówka, czy euro, aby zapewnić zgodność z międzynarodowymi regulacjami finansowymi i zyskać zaufanie naszych partnerów. Do zapisu transakcji wykorzystujemy, podobnie jak bitcoin, technologię blockchain, jednak ulepszyliśmy ją, żeby osiągnąć większe bezpieczeństwo i skalowalność. Nie stosujemy miningu, a bloki genezy są tworzone przez legalnych wydawców pieniądza cyfrowego, takich jak banki.

Gdzie są przechowywane cyfrowe pieniądze?

Cyfrowe pieniądze mogą być przechowywane jako zaszyfrowane pliki na urządzeniu elektronicznym, na którym jest zainstalowana odpowiednia aplikacja, lub w Sejfie, do którego możesz mieć dostęp z każdej zainstalowanej aplikacji Billon. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, większe sumy pieniędzy mogą być automatycznie przenoszone z urządzenia do Sejfu, aby uchronić je przed utratą w wypadku awarii lub kradzieżą urządzenia.

Czym się różnią pieniądze cyfrowe od pieniędzy na koncie bankowym?

Pieniądze cyfrowe różnią się od pieniędzy na koncie bankowym dwiema zasadniczymi cechami:

 • Pieniądze cyfrowe są przechowywane w postaci zaszyfrowanych plików na Twoim urządzeniu lub w Sejfie. Mają konkretną wartość, tak jak rzeczywiste monety i banknoty, i są Twoją własnością. Środki na rachunku bankowym są natomiast tak naprawdę tylko zapisem w księgach rachunkowych banku. Nie mają rzeczywistej wartości dopóki nie zamienisz ich na gotówkę lub cyfrowe pieniądze.
 • Do pieniędzy cyfrowych masz dostęp, tak, jak do gotówki, 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Możesz dokonywać natychmiastowych i bezpiecznych płatności o każdej porze. Operacje bankowe i płatności kartą wymagają korzystania z usług pośredników (którzy mogą naliczać prowizje) i nie zawsze są dostępne.
Czy transakcja może być anulowana?

Nie, wszelkie rozliczenia są natychmiastowe i ostateczne. Transakcje są operacjami atomowymi, co oznacza, że w procesie płatności nie ma żadnych stanów pośrednich. Wraz z jego zakończeniem pieniądze nieodwracalnie zmieniają właściciela.

Skąd można zdobyć cyfrowe pieniądze?

Każdy z użytkowników aplikacji może otrzymać pieniądze od innego użytkownika. Możesz też sam pozyskać cyfrowe pieniądze w następujący sposób:

 • przelew na rachunek banku-wydawcy cyfrowych pieniędzy. Bank zamieni pieniądze na rachunku w pieniądze cyfrowe,
 • wpisanie kodu doładowującego w aplikacji,
 • wpłatę w punkcie wpłat pokazując kod wygenerowany przez aplikację.
Ile kosztuje korzystanie z cyfrowych pieniędzy?

Transakcje P2P przez naszą aplikację są darmowe. Możemy pobierać niewielką prowizję przy wypłacaniu pieniędzy, np. przy przelewach z rachunków bankowych lub wypłacie gotówki w bankomacie. W przypadku korzystania z rozwiązań naszych partnerów, mogą one też uwzględniać dodatkowe opłaty.

Co to jest Bank-Wydawca?

Bank-Wydawca to instytucja, która wydaje pieniądze elektroniczne używane w aplikacji Billon. Na tym rola banku się kończy – nie uczestniczy on w transakcjach dokonywanych pomiędzy użytkownikami aplikacji. Nie musisz zakładać konta w tym banku, ani też korzystać z jego innych usług.

Aplikacja
Jak doładować aplikację Billon?
Wszystkie dostępne metody jak i instrukcje jak doładować aplikację znajdziesz na stronie https://billon.live/pl/doladowanie-aplikacji/

Od jakiego wieku mogę korzystać z aplikacji?
Zgodnie z regulaminem, musisz mieć ukończone 13 lat aby korzystać z aplikacji.
Jak przyjmować płatności z Billon?
Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie: https://billon.live/pl/zarabiaj-online/
Gdzie w aplikacji mogę dodać mój numer konta bankowego?
Numer konta bankowego służący do wypłaty środków z aplikacji na rachunek, możesz dodać wybierając w menu „Profil”, następnie „Konta bankowe”. Upewnij się, że wprowadzasz 26 cyfrowy numer konta.
Jak długo trzeba czekać na zaksięgowanie pieniędzy na koncie?
Wykup środków z aplikacji na konto bankowe, tak jak większość operacji bankowych, trwa 1-3 dni robocze.
Od jakiej kwoty mogę wypłacić pieniądze w bankomacie?
Ponieważ nie we wszystkich bankomatach dostępne są mniejsze nominały, minimalna kwota wypłaty środków w bankomacie to 50 zł.
Czym jest aplikacja Billon?
Billon to aplikacja, dzięki której możesz błyskawicznie i zupełnie bezpiecznie przekazywać oraz otrzymywać pieniądze w formie cyfrowej. Za jej pomocą możesz używać pieniędzy elektronicznych równie szybko i wygodnie, jak zwykłej gotówki. Różnica polega na tym, że zamiast sięgać do portfela, do transakcji używasz swojego smartfona, tableta albo komputera.
Jak zacząć korzystać z aplikacji Billon?

Wystarczy, że zainstalujesz aplikację na swoim urządzeniu, a następnie podasz swój login, hasło oraz e-mail. Gotowe! Aplikacja sama wygeneruje klucze kryptograficzne zabezpieczające Twoje pieniądze.

UWAGA: Twój login jest informacją publiczną, ale Twoje hasło znasz tylko Ty. Pamiętaj, żeby nikomu go nie ujawniać. Ani Billon Group, ani Bank-Wydawca nigdy nie będą Ciebie prosić o ujawnienie Twojego hasła.

Na jakich urządzeniach działa aplikacja Billon?

Aplikacja Billon działa na smartfonach z systemem operacyjnym Android w wersji 4.03 i wyższej oraz na komputerach z systemem operacyjnym Windows 7 lub nowszym lub z dystrybucją Ubuntu w wersji 14.04 lub nowszą.

Jaką walutę obsługuje Billon?

W aplikacji Billon domyślnie płacisz złotówkami zapisanymi w formie pieniądza elektronicznego. Pieniądze w tej postaci są takim samym środkiem płatniczym co gotówka czy środki na koncie bankowym. Mają tę samą wartość co powyższe formy pieniędzy i mogą być swobodnie na nie wymieniane.

Używanie pieniądza elektronicznego jest szczegółowo uregulowane następującymi przepisami: Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych z dnia 12 września 2002r. (Dz.U.2012.0.1232), Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011r. (Dz.U.2011 nr 199 poz. 1175, nr 291 poz.1707) oraz w Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. „W sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego”.

Czy aplikacja może obsługiwać inne waluty?

Obecnie użytkownik ma możliwość gromadzenia na swoim koncie środków w różnych walutach, np. dolarach czy euro.

Czy istnieją jakieś ograniczenia w korzystaniu z aplikacji Billon?

Aby korzystać z aplikacji Billon musisz mieć ukończone 13 lat oraz działać w ramach obowiązującego porządku prawnego.

Dodatkowo, zgodnie z polskim prawem, jeśli wartość operacji w ciągu roku przekroczy limit 10,000 PLN (czyli równowartość 2500 euro), Bank Wydawca wstrzymuje wszystkie transakcje do czasu potwierdzenia tożsamości użytkownika. Możesz złożyć wniosek o weryfikację danych osobowych kontaktując się z nami pod adresem pomoc@billon.info.

Ze względów bezpieczeństwa Bank-Wydawca może również ustanowić limity transakcyjne określające np. ile transakcji dziennie możesz wykonać. Informacja o limitach transakcyjnych jest dostępna Twojej aplikacji Billon.

Czy muszę mieć konto w banku, by korzystać z aplikacji?

Nie. Aby korzystać z aplikacji nie potrzebujesz posiadać konta w banku ani karty kredytowej.

Jak długo trwa transakcja w aplikacji Billon?

Transakcja w aplikacji Billon może trwać nawet 4 sekundy. To kilka do kilkunastu razy krócej niż inne sposoby transakcji elektronicznych (płatności kartą, SMSy premium, itp.).

UWAGA: Szybkość transakcji zależy od jakości Twojego połączenia z internetem. Przy słabej jakości sygnału płatności mogą przebiegać dłużej.

Czy mogę używać aplikacji Billon na więcej niż jednym urządzeniu?
Tak. Aplikacja może być instalowana na wielu urządzeniach obsługujących jednocześnie to samo konto użytkownika. Środki zgromadzone w Sejfie są dostępne z każdego urządzenia, na którym zainstalowana jest aplikacja. Środki zapisane na danym urządzeniu dostępne są tylko z tego urządzenia.
Czy potrzebuję połączenia Internetowego, żeby korzystać z aplikacji Billon?

Tak, aplikacja wymaga stabilnego połączenia z internetem.

Czy jakość połączenia Internetowego ma wpływ na działanie aplikacji?

Tak, aplikacja może działać mniej efektywnie przy słabym połączeniu z internetem. Aplikacja w wersji na system Android posiada opcję sprawdzania jakości połączenia internetowego, która informuje użytkownika o stabilności połączenia.

Jakich uprawnień wymaga aplikacja Billon?

Aplikacja wymaga dostępu do zdjęć, multimediów i plików na urządzeniu. Jest on niezbędny do jej prawidłowego działania. Aplikacja nie korzysta z Twoich plików na urządzeniu, nie posiada również centralnej bazy danych. Wszelkie informacje przechowywane są na Twoim urządzeniu i nie będą nikomu przekazywane bez Twojej zgody.

Ile kosztuje korzystanie z aplikacji Billon?

Korzystanie z aplikacji Billon oraz wszelkie transakcje między jej użytkownikami są darmowe. Jedyne prowizje pobieramy przy przekazywaniu środków z aplikacji na konto bankowe lub ich wypłacie w bankomacie:

 • wypłata na konto bankowe:
  – do 1000 zł / miesiąc – bezpłatna
  – powyżej 1000 zł / miesiąc – prowizja wynosi 2,9%, jednak nie mniej niż 1 zł.Prowizje przy wypłacie na konto bankowe są pobierane z kwoty, którą chcemy wykupić.
 • wypłata w bankomacie:
  – pierwsze 3 wypłaty w miesiącu do kwoty 1500 zł – prowizja wynosi 2,5 zł
  – pozostałe wypłaty – prowizja wynosi 5 zł.Prowizje z bankomatu pobierane są z kwoty z aplikacji. Przykładowo wypłacając 50 zł w bankomacie musimy mieć 52,50 zł dostępnych środków w aplikacji.
Jak mogę wypłacić pieniądze?

Pieniądze z aplikacji Billon możesz przekazać na konto bankowe lub wypłacić w bankomacie. Aby to zrobić, wejdź w opcję menu „Moje środki”, a następnie wybierz, „Wypłać”.

Aby wypłacić środki na konto bankowe, wybierz opcję „Na konto bankowe”. Następnie wprowadź żądaną kwotę i kliknij „Przenieś”. W dalszym etapie wprowadź numer rachunku bankowego oraz imię i nazwisko posiadacza konta. Kliknij „Zapisz” i potwierdź płatność przyciskiem „Wypłać.
Aby wypłacić środki w bankomacie, wybierz opcję „W bankomacie”. Następnie wprowadź kwotę, którą chcesz wypłacić i uzupełnij swój numer telefonu i potwierdź płatność przyciskiem „Wypłać”. i Na wskazany numer przyjdzie SMS z kodem, który będzie trzeba podać przy obiorze pieniędzy z bankomatu. Instrukcja, jak to zrobić, będzie wyświetlona na ekranie.

Jaka jest minimalna i maksymalna kwota płatności?

Minimalna kwota płatności w aplikacji Billon to 1 grosz. Sama aplikacja nie posiada wbudowanej maksymalnej kwoty płatności, jednak po przekroczeniu limitu 10,000 PLN rocznie (równowartości 2500 euro) konieczna jest weryfikacja danych osobowych użytkownika przez Bank-Wydawcę lub Agenta Rozliczeniowego.

Ze względów bezpieczeństwa Agent Rozliczeniowy może ustanowić maksymalne limity transakcyjne, określające np. ile transakcji dziennie możesz wykonać. Szczegółowe informacje na ten temat możesz uzyskać w Banku-Wydawcy oraz sprawdzić w Twojej aplikacji.

Co to są limity transakcyjne?

Limity transakcyjne są ustalane ze względów bezpieczeństwa przez Bank-Wydawcę. Mogą one dotyczyć np. ograniczenia dopuszczalnych kwot, czy maksymalnej liczby transakcji. Ich pełna lista znajduje się w umowie z Bankiem-Wydawcą, która musi być zaakceptowana przez użytkownika aplikacji.
Aby sprawdzić limity transakcyjne, przejdź do “Ustawień” i wybierz “Ustawienia płatności”, a następnie “Informacje o limitach”. Zobaczysz tam listę najważniejszych limitów transakcyjnych.

Co zrobić, żeby zwiększyć limity transakcyjne?

Aby zwiększyć swoje limity transakcyjne, musisz zweryfikować swoje konto użytkownika. Żeby to zrobić, musisz wypełnić formularz przygotowany przez Bank Wydawcę. Po zatwierdzeniu przez Bank-Wydawcę danych z formularza Twoje limity w aplikacji automatycznie zostaną zwiększone. Wniosek o formularz możesz uzyskać pod adresem pomoc@billon.info.

Gdzie mogę zobaczyć swoje dotychczasowe transakcje?

Aby zobaczyć dotychczasowe transakcje wejdź w opcję menu “Moje konto”, a następnie wybierz „Historia ”. Znajdziesz tam podgląd poprzednich transakcji razem z dotyczącymi ich szczegółami, a także rejestr wszystkich zdarzeń związanych z aplikacją, w tym logowań oraz nieudanych transakcji.

Co to jest Sejf?

Sejf pozwala na bezpieczne przechowywanie pieniędzy, bez zmartwień o utratę lub zniszczenie urządzenia. Funkcja ta przenosi pieniądze z Twojego urządzenia do chmury, gdzie są one dostępne ze wszystkich urządzeń, na których masz zainstalowaną aplikację Billon. Na Twoim dashboardzie zawsze masz informację, ile środków jest zgromadzonych na urządzeniu, a ile w Sejfie.

Jak umieścić pieniądze w Sejfie?

Aby przenosić pieniądze między urządzeniem a Sejfem i na odwrót, należy nacisnąć strzałki widoczne na ekranie głównym między sumami pieniędzy zgromadzonych na urządzeniu i Sejfie. W nowym oknie wpisz kwotę, którą chcesz przenieść, wybierz docelowe miejsce (urządzenie albo Sejf) i naciśnij „Prześlij”.

Aby zabezpieczyć użytkownika przed utratą znacznej ilości pieniędzy, aplikacja Billon domyślnie przenosi do Sejfu kwoty powyżej 50 zł. Wartość tę można zmienić w “Ustawieniach”.

Dlaczego w trakcie transakcji odbiorca musi być zalogowany do aplikacji Billon?

Aplikacja Billon przekazuje płatności natychmiast i bezpośrednio między użytkownikami. Dlatego odbierający płatność musi być zalogowany w aplikacji Billon, żeby odebrać pieniądze od płacącego. Jeśli użytkownik w chwili realizacji płatności nie jest zalogowany, aplikacja wysyła powiadomienie o konieczności zalogowania się w ciągu następnych 5 minut. Jeśli użytkownik w tym czasie zaloguje się do aplikacji, płatność zostanie zrealizowana.

Nie chcę dalej korzystać z aplikacji Billon. Co mam zrobić?

Wystarczy odinstalować aplikację. Jeżeli tylko Ty znałeś swój login i hasło, to Twoje konto pozostanie nienaruszone.

Co stanie się z pieniędzmi na urządzeniu, jeśli aplikacja zostanie odinstalowana?

Usunięcie aplikacji Billon skutkuje usunięciem Twoich prywatnych kluczy kryptograficznych które zabezpieczają środki zgromadzone w aplikacji. Procedura odzyskania Twoich kluczy z chmury może znacząco wydłużyć czas logowania a nawet skutkować utratą dostępu do części pieniędzy. Aby się przed tym zabezpieczyć, pamiętaj żeby przed usunięciem aplikacji podać w niej aktualny e-mail do odzyskiwania hasła i przekazać swoje środki do Sejfu.

Co stanie się z pieniędzmi w Sejfie, jeśli aplikacja zostanie odinstalowana?

Pieniądze w Sejfie pozostaną na koncie użytkownika. Dostęp do nich jest możliwy po ponownym zainstalowaniu aplikacji i zalogowaniu się na stare konto użytkownika.

Bezpieczeństwo
Czy mogę zmienić nazwę swojego użytkownika?
Zmiana nazwy użytkownika nie jest możliwa, natomiast możesz założyć nowe konto w aplikacji Billon z nową nazwą użytkownika.
Jakie metody bezpieczeństwa zostały zastosowane w aplikacji Billon?

Aplikacja Billon korzysta z trzech niezależnych systemów szyfrujących realizowanych przy użyciu trzech osobnych mechanizmów.

 1. RSA – Bank Wydawca podpisuje każdy plik wydanych przez siebie pieniędzy unikalnym kluczem RSA. Podpisy są składane za pomocą sprzętowych modułów kryptograficznych (Hardware Security Module – HSM).
 2. Forward secure – podpisy składane pod nominałem oraz parametrami transmisyjnymi pieniędzy przez Dostawcę Technologii dla Banku.
 3. Krzywe eliptyczne – podpisy składane przez użytkownika aplikacji przy każdej transakcji.

W efekcie każdy plik jest kodowany w inny, losowy sposób, niezależny od aplikacji, a równocześnie pozwalający na zweryfikowanie jego autentyczności przez naszą aplikację. Jednoczesne przełamanie tych trzech systemów jest praktycznie niewykonalne.
Dodatkowo środki przechowywane w aplikacji Billon oraz wszystkie wrażliwe dane przesyłane przez chmurę są zaszyfrowane za pomocą algorytmu symetrycznego AES. Hasło logowania do aplikacji nie jest przez nas nigdzie przechowywane i zna je tylko użytkownik.

Czy aplikacja Billon jest anonimowa?

Aplikacja Billon do prawidłowego działania potrzebuje tylko loginów osób przekazujących sobie środki. Wszystkie transakcje odbywają się bezpośrednio pomiędzy użytkownikami aplikacji, nie uczestniczy w nich żaden dodatkowy podmiot. Podanie wszelkich dodatkowych danych, np. do faktury lub do dostawy, jest całkowicie dobrowolne.
W przypadku przekroczenia ustawowego limitu rocznego 10,000 PLN (czyli równowartości 2500 euro) dalsze wykonywanie transakcji w aplikacji Billon wymaga weryfikacji danych osobowych użytkownika aplikacji przez Bank-Wydawcę bądź Agenta Rozliczeniowego. Są to jedyne podmioty uprawnione do otrzymania Twoich danych. Inni użytkownicy aplikacji nie będą mieli do nich dostępu.

UWAGA! Bank Wydawca lub Agent Rozliczeniowy nigdy nie prosi użytkownika o podanie hasła. Takie pytania są próbą wyłudzenia oraz naruszeniem regulaminu. Żaden inny podmiot nie ma prawa weryfikacji danych osobowych użytkownika.

Jeśli aplikacja Billon jest anonimowa, dlaczego widzę prośbę o przesłanie moich danych?

Sprzedawcy mogą prosić kupujących o podanie danych osobowych ze względu na konieczność wystawienia faktury bądź dostawy zakupionego towaru. Udostępnienie tych danych jest dobrowolne. Jeśli jednak kupujący nie przekaże danych, które sprzedawca uzna za niezbędne, transakcja może nie dojść do skutku.

Pamiętaj! Przekazuj swoje dane osobowe tylko użytkownikom, których znasz i którym ufasz!

Czy możliwa jest kradzież lub podrobienie cyfrowych pieniędzy w aplikacji Billon?

Pliki pieniądza elektronicznego zawierają zakodowaną informację, która umożliwia posługiwanie się nimi jedynie obecnemu właścicielowi. Nawet, jeśli Twój telefon został skradziony, złodziej nie zna Twojego hasła, przez co praktycznie nie ma możliwości, aby uzyskać dostęp do Twoich pieniędzy, czy dokonać transakcji w Twoim imieniu. Aplikacja Billon tak oznacza każdy z plików, aby umożliwić wykrywanie przestępstw finansowych.

Czy aplikacja Billon może być użyta do działań sprzecznych z prawem?

Regulamin aplikacji Billon zabrania wykorzystywania zgromadzonych w niej środków do działalności niezgodnej z prawem RP. Ponadto prokuratura oraz organy porządku publicznego dysponują niezależnymi od aplikacji możliwościami analizy ruchu Internetowego oraz tropienia cyberprzestępczości np. na podstawie adresów IP urządzeń użytkownika.

Jak mogę zmienić swoje hasło?
Hasło możesz zmienić, wybierając “Ustawienia”, a następnie “Ustawienia bezpieczeństwa” i “Zmień hasło”.
Rozwiązywanie problemów
W aplikacji pokazuje mi się komunikat o niestabilnym/średnio-stabilnym połączeniu, co to oznacza?
Niestabilne lub średnio-stabilne połączenie informuje, że aplikacja nie posiada dobrej jakości połączenia z Internetem. Aby aplikacja działała poprawnie, wymagane jest wysokiej jakości połączenie internetowe.
Co mam zrobić, jeśli zapomnę hasło do aplikacji?
Jeśli nie pamiętasz hasła do aplikacji Billon, możesz je odzyskać, podając Twój adres e-mail. Domyślnie e-mail podany podczas rejestracji staje się Twoim adresem do odzyskiwania hasła oraz adresem kontaktowym. Po uruchomieniu procedury odzyskiwania hasła, dwie wiadomości z kodami dotrą na Twoją skrzynkę w ciągu 5 minut.
Mój telefon został zniszczony lub skradziony. Czy moje pieniądze są bezpieczne?
Pieniądze w aplikacji Billon są zakodowane z wykorzystaniem trzech niezależnych systemów szyfrujących. Nawet jeśli Twój telefon został skradziony, złodziej praktycznie nie ma możliwości, aby uzyskać dostęp do Twoich pieniędzy, czy dokonać transakcji w Twoim imieniu nie znając Twojego hasła.
Natomiast jeśli Twój telefon zostanie zgubiony lub zniszczony, pieniądzom zapisanym na urządzeniu, tak jak w przypadku portfela z gotówką, również grozi utrata .Aby upewnić się, że Twoje pieniądze pozostaną bezpieczne, zalecamy przenoszenie większych kwot do Sejfu. Możesz uzyskać dostęp do Sejfu z innego urządzenia, na którym masz zainstalowaną aplikację.
Co zrobić, gdy nie mogę się zalogować do aplikacji?

Jeśli nie możesz się zalogować na konto użytkownika w aplikacji Billon, może to być spowodowane następującymi przyczynami:

 • Brak dostępu lub słaby dostęp do internetu – upewnij się, że masz dobre połączenie z siecią,
 • Rejestracja konta nie została ukończona – udana rejestracja jest potwierdzana m.in. aktywacją przycisku “Wyślij” na głównym ekranie aplikacji (nie powinien być szary). Jeśli rejestracja się nie powiodła, musisz założyć nowe konto użytkownika,
 • Błędne lub złe hasło – zresetuj hasło korzystając ze wskazówek powyżej.

Jeśli problem dalej występuje, napisz do nas na adres pomoc@billon.info.

Dlaczego aplikacja sprzedawcy nie może odnaleźć mojego konta?
Aplikacja sprzedawcy nie znajduje konta kupującego, jeśli nie jest on zalogowany w aplikacji Billon, lub jeśli jego połączenie Internetowe nie jest stabilne. Spróbuj się zalogować oraz upewnij się, czy masz dobre połączenie z siecią.